Generacje Æ

Pierwotne wydanie książkowe Æ oraz jego tekst były kilkakrotnie wykorzystane przez autora w pracach wizualnych i dźwiękowych.

 

Anepigraf i egzegeza

1996

 

Kompletny egzemplarz I wyd, książki z 1991 roku, pocięty w niszczarce dokumentów. Opublikowany jako 4 tom Pism Hermetycznych (15 numerowanych egzemplarzy).

1996
2000

Camera obscura

2000

 

Pudełko składające się z dwóch podobnych części zawiera płytę cd. Aby udało się zamknąć je w całości, płytę można umieścić tylko w jeden sposób, po przekątnej i w pochyleniu pod kątem 45 stopni, dzięki czemu otwór płyty znajduje się dokładnie w środku pudełka. Po dokładnym zamknięciu otwory we wszystkich ściankach pudełka pokrywają się i patrząc przez nie od dowolnej strony, ma się wrażenie, jak by było puste.

 

Materiał dźwiękowy na płycie to interpretacja dwóch tekstów wydanych w 1991 roku w formie książki. Książka nie ma tytułu ani narratora osobowego (jego rolę przejmuje samopiszący się tekst), a jej dwie części mogą być czytane z obu przeciwstawnych stron okładki w dowolnej kolejności.

W jej obecnej, dźwiękowej wersji poziom werbalnego komunikatu został prawie całkowicie zatracony. Tekst interpretowany w nagraniu nr.1 nazwany jest anepigrafem, co oznacza dzieło bez tytułu. Pojedynczy głos w tym nagraniu został zwielokrotniony za pomocą prostego efektu echa. Drugi tekst, nazwany egzegezą, w pierwotnej formie ma charakter słownika. Na każdej z jego 92 stron znajduje się odmienne hasło i jego dłuższe lub krótsze rozwinięcie. W nagraniu nr.2  ścieżki z interpretacjami poszczególnych stron zostały nałożone na siebie tak, jakby wszystkie te strony zostały przeczytane jednocześnie.

 

Czas trwania utworów: 10:40 i 2:05 min (poniżej)

 

               A              E

Makrolektura

1999

 

 

1000 egzemplarzy I wyd. książki z 1991, pociętych i spakowanych w pakiet makulatury (nb. w drukarni, w której pierwotnie nakład został wydrukowany i oprawiony).